Изложения

Възможности за българския бизнес в Азербайджан" - Азербайджан, Баку

(23.03 - 27.03.2015)

 

Уважаеми Дами и Господа,

„Булекспо АА и Ко“ има удоволствието да Ви покани на търговско договаряне „Възможности за българския бизнес в Азербайджан“. Период на провеждане 23 – 27.03.2015г.

 

Интересни за пазара на Азербайджан са български фирми работещи в сферите:

 • химическа промишленост – фармацевтични и козметични компании;
 • хранително-вкусовата промишленост – представени предимно от производители на селскостопанска продукция като – плодове и зеленчуци (консерви, сокове и др.); растителни масла – олио, зехтин и др.; производители на чай и билки; производители на безалкохолни напитки;
 • производители на тютюневи изделия, цигари.
 • текстилна и обувна промишленост;
 • мебелно производство – мебели от дърво и желязо, детайли
 • керамични изделия;
 • строителство и строителни материали – електродвигатели, машини, подемно-транспортни средства
 • доставки на стоки, предназначени за нефтената промишленост и газопроводи;

 

Добрите икономически взаимоотношения между България и Азербайджан са отдавнашна традиция. Този форум дава една добра възможност тя, не само да бъде продължена, но и да бъдат установени нови трайни бизнес контакти между български фирми и представителите на азербайджанския бизнес. Това ще спомогне за задълбочаване на икономическото и бизнес сътрудничество на двете държави.

.

Възможности за българския бизнес в Израел" - Израел, Тел Авив

(01.02 - 05.02.2015)

Уважаеми Дами и Господа,

От 1 до 5 Февруари 2015 г. в Израел, гр. Тел Авив консорциум „БулекспоАА и Ко”организира форум – договаряне на тема „Възможности за българскиябизнес в Израел”. В последните години се забелязва активизиране на търговско-икономическите отношения между двете страни.

Пазарът на Израел показва интерес към български фирми, които произвеждат:

• хранителни стоки – млечни и месни продукти; зеленчукови, плодови и месни консерви; шоколадови и захарни изделия, мед и пчелни продукти; зърно и зърнени храни, растителни масла.

• минерална вода.

• строителство – жилищно и пътно; строителни технологии и материали; машини за хранително-вкусова промишленост; металорежещи и металообработващи машини, подемно-транспортна техника и резерви части.

Възможности за българския бизнес в Беларус“ - Беларус, Минск

(19.01 - 22.01.2015)

 

Уважаеми Дами и Господа,

„Булекспо АА и Ко“ организира провеждането на форум

Възможности за българския бизнес в Беларус“

Период на провеждане: 19-22 Януари 2015г.

Място на провеждане:  Минск, Беларус

 

Теми:

• хранителни продукти

- захарни изделия и хлебни изделия

- плодове и зеленчуци

- детски и диетични продукти

- подправки, хранителни добавки и концентрати

- лкохолни напитки, вино, бира, безалкохолни напитки

- морска храна

- опаковката и етикета

строителни материали (сухи смеси, лепила, лаково-бояджийски материали

оборудване:

- дървообработващи  и металообработващи машини; пневматични и хидравлични машини и елементи

- оборудване за барове, ресторанти, кафенета, магазини и обществено хранене

- охлаждане и хладилни уреди

- кухненско оборудване

- работно облекло

Насърчаването на нови търговски марки, съвременното производство и технологии, продажбите и иновативните опаковъчни материали,  спомага за увеличаване на конкурентоспособността на беларуските производители и се разширява обхвата на произвежданите продукти.

Предстоящият форум ще създаде благоприятни условия за подобряването на българо-беларуските икономически взаимоотношения.

 

 

"Евро-Азиатски форум за интеграция" - Оман, Маскат

(31.05 - 04.06.2014)

Уважаеми Дами и Господа,

Светът се глобализира, икономиката като неразделна част от живота също. Във времето на свободното движение на хора и стоки има необходимост от нови форми и инициативи между  бизнеса, с цел политическа и икономическа интеграция.

От Булекспо България и Shanfari holding Oman имаме удоволствието да Ви поканим за участие в „Евро-азиатския форум  за интеграция“, който ще се проведе в периода 31.05 – 04.06.2014 г., в град Маскат, на територията на комплекс Haffa House. Мероприятието ще се проведе под патронажа на Вице Премиера на РБългария г-жа Даниела Бобева.

Отраслите, на които ще бъде акцентирано са:

 • Образование и Иновации
 • Туризъм и Инвестиции
 • Селскостопанска и преработвателна промишленост
 • Строителство, строителни технологии
 • Храни и Напитки; Халал продукти
 • Текстил и Мода
 • Парфюмерия и Козметика

По време на форума, ще бъдат проведени конференции на теми:

 • Образование – Съвместни форми на обучение
 • Инвестиции – Представяне на инвестиционни проекти
 • Строителство – Големи инфраструктурни проекти в региона и възможности за съвместна работа
 • Иновации – Иновативни решения в селското стопанство и преработвателната промишленост и тяхното приложение в Залива

*** По време на изложението ще има промоция на Халал продукти

>>>>>>>>>>   Заявка-договор

_______________________________________________________________________________________


"Евро-Азиатском форуме интеграции" - Оман, Маскат

(31.05 - 04.06.2014)

Уважаемые Дамы и Господа,

В наши дни происходит глобализация мира, и экономика, как неразрывная часть жизни, - тоже глобализуется. Во времена свободного движения людей и товаров существует необходимость новых форм и инициатив между бизнесом, с целью политической и экономической интеграции.

Булекспо - Болгария и Shanfari Holding - Оман имеем удовольствие пригласить Вас принять участие в „Евро-Азиатском форуме интеграции“, который состоится в период 27 – 30 Апреля 2014 г. в городе Маскат, на территории комплекса Haffa House. Мероприятие пройдет под патронажем госпожи Даниелы Бобевой, вице-премьера Республики Болгарии.

Отрасли, на которых будет поставлен акцент, это:

 • Образование и инновации
 • Туризм и инвестиции
 • Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
 • Строительство, строительные технологии
 • Еда и напитки; Халяль продукты
 • Текстиль и мода
 • Парфюмерия и косметика

Во время форума состоятся конференции на темы:

 • Образование – совместные формы обучения
 • Инвестиции – презентация инвестиционных проектов
 • Строительство – крупные инфраструктурные проекты в регионе и возможности совместной работы
 • Инновации – инновационные решения в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и их применение в странах Залива

*** Во время ярмарки состоится промотирование халяль продуктов

>>>>>>>>>> Контракт Заявку

______________________________________________________________________________________


“Euro-Asian Integration Forum” - Oman, Muscat

(31.05 - 04.06.2014)

Ladies and Gentlemen,

The world is globalized, the economy as an integral part of the life – also. At the time of the free movement of people and goods there is a need for new forms and initiatives between business, with the purpose to be achieved political and economic integration.

On behalf of Bulexpo Bulgaria and Shanfari holding Oman we are pleased to invite you to participate in the “Euro-Asian Integration Forum”, which will be held in the period 27 to 30 April 2014, in the city of Muscat, within the complex Haffa House. The event will be held under the patronage of the Vice Prime Minister of Bulgaria Mrs. Daniela Bobeva.

The Sectors that will be emphasized are:

 • Education and Innovation
 • Tourism and Investment
 • Agricultural and Processing industry
 • Construction, building technologies
 • Food and drink; Halal products
 • Textiles and Fashion
 • Perfumery and Cosmetics

During the forum, will be held conferences on the following topics:

 • Education – Joint studies
 • Investment – Presentation of investment projects
 • Construction – Large infrastructure projects in the region and opportunities for cooperation
 • Innovations – Innovative solutions in agriculture and processing industry, and their     application in the Gulf

*** During the exhibition there will be promotion of Halal products

>>>>>>>>>> Application Contract

 

„Българския бизнес в Судан 2013”

Предстои провеждането на изложение и форум „Българския бизнес в Судан 2013”, събитието ще се проведе от 16.01 – 20.01.2013г.

Уважаеми Дами и Господа,

Поради засиления двустранен интерес Булекспо АА и Ко” и Асоциация ”България-Африка” с логистичната подкрепа на Министерство на външните работи на Република България, организира бизнес форум „Българският бизнес в Судан-2013”  който  ще  съпътства  програмата  на международния панаир в Судан , в периода 16 до 20 януари 2013 година.

Двете държави не веднъж са заявявали своето желание и готовност за сътрудничество. Доказани  са добрите традиции в отношенията, изразяващи се в дългогодишен обмен на студенти, специалисти и търговия.  Развитието на българо-суданските икономически отношения предполага огромен потенциал и многообещаващи перспективи. Ресурсите, с които разполага Судан и техническия опит на българските специалисти са основна предпоставка за разрастването на  едни успешни, стабилни и взаимноизгодни бизнес отношения във всички сфери  и отрасли на икономиката.

По време на форума суданската  страна ще изясни възможностите за работа на техния пазар, а българските производители ще се срещнат с партньори от суданския  бизнес. В преки контакти те ще имат възможността да предоставят своите стоки, технологии и услуги, с което се надяваме да увеличим стокообмена между България и Судан.

Този форум  ще бъде място на  благоприятна атмосфера на българо-суданските икономически отношения и ще  постави началото на множество договори за сътрудничество.

За допълнителна информация можете да ни намерите на:

02/988 62 81, 02/988 62 80

0887/782 800, 0888/443 088

office@bulexpo-bg.com

За сваляне: ЗАЯВКА – ДОГОВОР

ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ В СУДАН

 

„Българския бизнес във Виетнам 2013”

Предстои провеждането на бизнес договаряне „Българския бизнес във Виетнам 2013”, събитието ще се проведе от 9.01 – 14.01.2013г. в градовете Сайгон и Ханой, Виетнам.

Във форума каним всички български фирми които биха желали да представят своите продукти и услуги и да намерят своите бизнес партньори от Виетнам.

В момента Виетнам бележи бързи  темпове в икономическото си развитие. Постигането на този ефект безспорно се нуждае от добри  социално – икономически връзки и развитие на бизнеса. Процесът не е  едностранен, както и изгодите. Едно добре развиващо се стопанство може да предложи надеждни бизнес взаимоотношения и пътеки за успешно сътрудничество и двустранно усвояване  на възможности от  различни  отрасли на икономиката.

Водени от желанието и вярата в успеха за постигане на взаимноизгодни икономически отношения между Виетнам и България, консорциум „Булекспо АA и Ко” Ви кани да вземете участие в предстоящи форум-договаряне „Българският бизнес във Виетнам – 2013”, който ще се проведе в периода 9 – 14 януари 2013 г. в градовете Сайгон и Ханой, със съдействието на Министерство на Външните работи на Република България.

Български фирми от областта на машиностроенето и туризма вече успешно реализират стоки и услуги на виетнамския пазар. Много виетнамски специалисти, получили образованието си в България заемат възлови места в управлението и икономиката на страната си . Благодарение на знанията и уменията си придобити в българските учебни заведения те формират възпитанието на новата генерация. Амбиция  ни е да възвърнем традицията в общуването между нашите държави в областта на образованието, да фокусираме вниманието на виетнамската младеж към българската образователна система и възможностите, които тя предлага.

Този форум дава добра възможност за осъществяване на  икономическо сътрудничество на български фирми  от областта на хранително-вкусовата промишленост, селско  стопанство, селскостопанска техника и технологии, земеделие, преработвателна, добивна промишленост и др.

За допълнителна информация можете да ни намерите на:

02/988 62 81, 02/988 62 80

0887/782 800, 0888/443 088

office@bulexpo-bg.com

За сваляне: ЗАЯВКА – ДОГОВОР

 

 

Консорциум „Булекспо АА и Ко” самостоятелно реализира следните изложения и форуми, представящи българския бизнес:

• “България отново в Украйна” - 2004г., 2005г., 2006г., 2007г, 2008 г.

• “България отново в Беларус” - 2005г., 2006г., 2007 г.

• “Българският бизнес в Русия” - 2006 г., 2007г.

• “Българският бизнес в Молдова” - 2007 г., 2008 г.

• Съорганизатори сме през февруари 2008 г. на бизнесделегацията при посещението на Министър-председателя Сергей Станишев в Молдова

• Представяне на България в рамките на петото издание на международното изложение-договаряне „Подмосковие-2008” .

• Във връзка с дейността по европейски програми и проекти с общини от България и други държави ( членуващи и нечленуващи в ЕС ), “Булекспо АА и Ко” реализира провеждането на работни форуми в:

Кишинев, Молдова - 2008 год.

Несебър - 2008г.

Киев, Украйна - 2008 г.

• Спортно изложение ”Спорт за всички” – септември 2009 г. съвместно с Агенция Булгарреклама